مدرسه ایرانی ها در تاجیکستان http://maktab-e-irani.mihanblog.com 2019-09-23T00:00:18+01:00 text/html 2012-06-20T18:27:02+01:00 maktab-e-irani.mihanblog.com اشرف لک تموم شد... http://maktab-e-irani.mihanblog.com/post/215 <p align="justify" style="background: white; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">حس نوستالژیک&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">زندگی در غربت</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">،</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">تماشای </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">جشنای بی دلیل و با دلیلی</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;"> که تصادفی بهشون می رسیدی</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">،</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">عکاسی از در و دیوار شهری که همه چیزش برات تازگی داشت،خوش و بش با مردم رهگذری که تا می فهمیدن ایرانی هستی بهت لبخند می زدن و کلی تحویلت می گرفتن</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">،</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">گشت و گذارهای توی شهر دوشنبه و اطراف یا خارج از شهر تو زمستون ،پائیز ،تابستون و یا بهار که هر کدوم زیبائی ها و جاذبه های خودشو در حد کمال داشت،سرک کشیدن به قشلاق ها و محو تماشای زیبائی طبیعت شدن،....تموم شد<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p align="justify" style="background: white; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">روزها وشب ها،اشک ها و لبخندها،سلام ها و خداحافظی ها،غم ها و شادی ها،استقبال ها و بدرقه ها،....تموم شد</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;"><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p align="justify" style="background: white; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">لحظه هایی که دیگه هیچ وقت برنمیگرده، تجربه ای که ساده گذشت و گاهی سادگی رو یادم داد و گاهی پیچیدگی رو</span><span dir="ltr"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>…</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;"><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p align="justify" style="background: white; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">هنوز باورم نمیشه که روزای آخره. اما از اینجا چیزای خوبی با خودم میبرم،</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">از زندگی در اینجا </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">یاد گرفتم که به هیچ جا تعلق نداشته باشم، یاد گرفتم که رها باشم، یاد گرفتم که حریم بشناسم و مرز نشکنم، یاد گرفتم که آدما رو همونطوری که هستند بپذیرم، گاهی بشنومشون و گاهی ببینمشون و یاد گرفتم که همیشه و هر لحظه باید یاد بگیرم!!!</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p align="justify" style="background: white; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">تو این</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;"> دو</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">سال بیشتر از اینکه </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">درس بدم درس گرفتم</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">. هنوز فلسفه </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">آموزش و پرورش رو به درستی </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">نمیدونم،&nbsp;&nbsp;هنوزم نمیدونم چرا </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">بعضی بچه ها درس نمی خونن</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">؟ اما میدونم وقتی </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">کسی</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> نا آرومه</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> چطور باید آرومش</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> کنم، میتونم نگاه</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;"> آدمارو</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> بخونم، ببینم، بشنوم.</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">..</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;"><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p align="justify" style="background: white; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">خدا رو شکر میکنم بخاطر همه </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">تجربه هائی که اینجا به دست اوردمشون</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> که اگر تو<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">کشور و شهر</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"> خودم </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">می موندم </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>قطعا نمیتونستم این تجربه ها رو داشته باشم</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;">..</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);">. </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;"><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p align="justify" style="background: white; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000">آری!خدارو شکر که با زندگی در تاجیکستان شناسنامه و هویت جدیدی برای ایرانی بودنم پیدا کردم و گوشه دیگری از تاریخ وطنم را که به سبب جبر زمانه از اصل خویش جدا مانده،یافتم !در هوای پاک آن چند صباحی نفس کشیدم و در باغهای دلگشای آن سرمست از صفائی که همیشه در آن موج می زد قدم زدم...<o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p align="justify" style="background: white; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); mso-bidi-language: FA;"><font color="#000000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و در نهایت خدا رو شکر که همه چیز به خیر و خوشی تموم شد.</font></span></p> text/html 2012-06-19T04:21:08+01:00 maktab-e-irani.mihanblog.com اشرف لک حکایت ما در این روزهای آخر... http://maktab-e-irani.mihanblog.com/post/214 <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بارها خوانندگان وبلاگ،خواسته بودند بیشتر از تاجیکستان و شرایط زندگی مان بنویسم ولی بنا به دلایل مختلف نتوانستم تا اینجا بودیم این کار را انجام بدهم ولی در آینده نزدیک،پس از اتمام دوره ماموریتمان و بازگشت به ایران به شرط بقای عمر سعی دارم برخی تجربیاتم را که فکر می کنم قابل ارائه باشد در اختیار علاقه مندان قرار بدهم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در هر صورت لازم می بینم که تاکید کنم آنچه خواهم نوشت و نیز آنچه تا کنون نوشتم از جایگاه معلمی است که به علت ماموریت کاری و برای تدریس در یک مدرسه ایرانی به این کشور اعزام شدم.در شرایطی که خوشبختانه از لحظه ورود توسط سایر همکارانی که قبلا در اینجا بودند مورد حمایت قرار گرفتیم و فردای روز ورودمان به این شهر با راهنمائی های موثر همین دوستان زندگی به روال عادی را شروع کردیم.باز خوشبختانه از لحاظ مالی کاملا تامین بودیم و هیچگاه تنگنائی از این بابت نداشتیم،یک زندگی کاملا گلخانه ای و یا به عبارت دیگر پاستوریزه!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در این مدت هم معمولا در همین گروه و طیف همکاران خودمان معاشرت های معمول را داشتیم و خیلی اتفاقی با ایرانی هائی که معلم نبودند در حد سلام... والسلام ! با تاجیک ها معمولا آنها که کسبه محل بودند و یا همسایه هایمان در حد احوالپرسی ها و خوش و بش های روز مره و با برخی صاحب خانه ها هم که تاجیک بودند هر ماه که برای اجاره خانه می آمدند گپ و گفتی می کردیم،همین و بس.البته گاهی در بعضی محافل یا جلسات که به نوعی از آن خبردار و یا دعوت می شدیم شرکت می کردیم و با برخی از تاجیک ها و یا افغان ها و یا به ندرت با ملیت های دیگر آشنا می شدیم ولی نه از آن آشنائی هائی که به دوستی های دوام دار تبدیل شود،یعنی برای ما که پیش نیامد.مسلما این شرایط زندگی ما با کسانی که برای تجارت و یا تحصیل به اینجا می آیند خیلی تفاوت دارد و به نظر من این گروه تجربیات واقعی تر نسبت به زندگی در اینجا پیدا می کنند چرا که در برخوردها و معاشرت هایشان نه تنها محدودیتی ندارند بلکه تا حدی داشتن این گونه ارتباطات لازمه کار و فعالیتشان در اینجاست،احتمالا به همین علت هم وقتی با گروه دیگری غیر از دوستان همکارمان برخورد می کنیم و از تجربیاتمان می گوییم تفاوت و حتی تضادهای زیادی بین برداشت هایمان از زندگی در اینجا می بینیم،این مسئله را با خواندن وبلاگ کسانی که در مورد تاجیکستان و خاطراتشان از زندگی یا سفر به اینجا نوشته اند نیز می توان فهمید.در مورد توریست ها و مسافران که دیگر هیچ!وقتی با یک تور مسافرتی برای یک مدت محدود به یک شهر یا کشور سفر می کنیم فقط جاذبه های آن منطقه به رخمان کشیده می شود و در یک هتل نسبتا شیک اسکان پیدا می کنیم و در رستوران های خوب،سه وعده غذا به ما داده می شود،اگر هوا سرد باشد حسابی گرممان می کنند و اگر گرم باشد با انواع و اقسام امکانات موجود نمی گذارند عرق بر پیشانی مان بنشیند!...با این اوصاف به هیچ عنوان نمی توان به استناد آنچه در یک مدت کوتاه به عنوان مسافر یا توریست می بینیم در مورد ویژگی های یک جامعه و مردم آن قضاوت کرد گرچه به نظر من حتی بعد از سالها زندگی نیز نمی توان تصویر دقیق و درستی از یک جامعه ارائه کرد مگر اینکه روش درست این کار را بدانیم چرا که جامعه شناسی و مردم شناسی تکنیک های علمی و خاصی را می طلبد و خیلی عوامانه و تجربه گرایانه نمی توان به آن دست یافت! مثلا ما که تجربه زمستان سرد اینجا را در کنار قطع برق داشته ایم به نیازها و ضرورت هائی در تاسیسات شهری اینجا رسیده ایم که یک توریست در ماه اردیبهشت اصلا به آن اهمیت نخواهد داد و برای یک دانشجو در مورد کیفیت آموزش و سطح آن و یا مسائل مرتبط دیگر معضلاتی وجود دارد که من کاملا نسبت به آن بی اطلاعم همچنین این عده که معمولا در خوابگاه زندگی می کنند با قطع طولانی مدت آب و برق در تابستان و زمستان مواجه می شوند و کمبودهائی را با گوشت و پوست خود لمس می کنند که باز برای من نوعی ممکن است اصلا قابل درک نباشد!و همینطور است در مورد کسانی که برای کار و تجارت به اینجا می آیند،خوب پس می بینید که با این تفاسیر، همه توصیف های ما از تاجیکستان حکم همان داستان معروف مولوی را پیدا می کند که عده ای در تاریکی وارد اتاقی می شوند و بدون اینکه چشمشان ببیند با لمس بخشی از بدن یک موجود سعی در شناسائی آن دارند و دست آخر هیچکدام آن را به درستی شناسائی نمی کنند!ولی باز نباید به حساب اینکه همه آب دریا را نمی توان در یک ظرف جا داد اجازه چشیدن جرعه ای از آن را به خود ندهیم!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در اصل این کوتاه و بلندها و یا صغری و کبری ها برای این است که بگویم هر چه از این به بعد خواهم نوشت کاملا شخصی است و به هیچ وجه پافشاری در درستی یا نادرستی آن ندارم ممکن است با هر یک از نکاتی که به آنها اشاره می کنم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کسی یا کسانی مخالف باشند که البته خیلی دوست دارم مخالفت ها حتما منعکس شود تا در درجه اول ذهن خودم و بعد خوانندگان احتمالی این مطالب روشن شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زمانی که نوشتن وبلاگ را شروع کردم هیچ نقشه ای در مورد شکل و سبک نوشتن نداشتم اینکه خاطره نویسی باشد یا سفرنامه،گزارش باشد یا خبر نامه...اما دست آخر مخلوطی شد از همه این موارد!فقط در سال دوم سعی کردم مناسبتی ننویسم و از تبریک و تسلیت گفتن ها حتی المقدور پرهیز کنم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در نهایت یکی از بزرگترین دوستان و یاوران من در این ایام همین لپ تاپ شد و فضای مجازی اش،از همین طریق دوستان جدید دیگری پیدا کردم و برخی از دوستان قدیمی را که گم کرده بودم دوباره یافتم،همچنین در چندین مورد با کسانی که رو در رو نمی توانستم کل کل کنم به راحتی و بدون رودربایستی جر و بحث هائی هم داشتم که کلا خالی از لطف نبود!از همه آنها متشکرم و امیدوارم همین رویه ادامه پیدا کند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پستی که در حال حاضر می نویسم،هم حکم خداحافظی دارد و هم به نوعی پیش در آمد یک سلام است! چون تا مدتی احتمالا به این وبلاگ سر نخواهم زد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;،</SPAN>ولی قصد دارم در آینده آن را ادامه دهم به دو دلیل اول این که شخصا از کارهای ابتر خوشم نمی آید و احساس می کنم در رابطه با معرفی تاجیکستان،کارم نیمه تمام است و دوم اینکه هنوز خیلی حرف برای گفتن دارم که امیدوارم بعد از انسجام آنها،بتوانم ارائه شان دهم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>به امید خدا تا حدود 72 ساعت دیگر زمینی و توسط ماشین خودمان به مقصد ایران از تاجیکستان خارج می شویم و در این مسیر از کشورهای ازبکستان و ترکمنستان خواهیم گذشت.این مسیر را تقریبا در همین دوره زمانی سال گذشته طی کرده بودیم اما هیچگاه فرصت نشد از آن مطلبی تهیه کنم و چیزی بنویسم،ولی در آینده نوشتن از خاطرات این سفر نیز جز مواردی است که به آن خواهم پرداخت.این دو سه روز آخر به هیچ وجه فرصت نوشتن پیدا نخواهم کرد،شدیدا در تب و تاب رفتن و فراهم کردن مقدمات آن هستیم.خداحافظی گرفتن از دوستان و آشنایان و جمع و جور کردن وسایل زندگی و غیره...<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پس خداحافظ دوستان وبلاگی عزیز تا بعد!وعده دیدار شاید تا سه ماه دیگر،کمی کمتر و یا کمی بیشتر!<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-06-15T11:01:57+01:00 maktab-e-irani.mihanblog.com اشرف لک درباره تاجیکستان - سر افرازی یا شرمندگی؟!(قسمت پنجم) http://maktab-e-irani.mihanblog.com/post/212 <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">جائی و در وبلاگی دیدم که نویسنده با استناد به تصاویر اسکناس های تاجیک به ایرانیان هشدار داده بود که چه نشستید تاجیکیان ادعای مالکیت ابن سینا و شیخ علی حمدونی و....را دارند و تازه در سایت های دولتی شان فردوسی و رودکی و خیام<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>و .... را تاجیک معرفی می کنند!</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><img align="baseline" alt="" src="file:///C:/Users/PC/Desktop/فریبا/ирон,точикон%20ایران%20،%20تاجیکان_files/Bist-Samaani_1.jpg" border="0" hspace="0"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p><img align="baseline" alt="" src="file:///C:/Users/PC/Desktop/فریبا/ирон,точикон%20ایران%20،%20تاجیکان_files/Dah_Saamaani.jpg" border="0" hspace="0"></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph; mso-outline-level: 3;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph; mso-outline-level: 3;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نویسنده،از سرزمین تاجیكستان و تاجیكان چنان سخن </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">رانده بود</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> كه گویی به سرزمین و مردمی بیگانه و ناشناس در دورافتاده ترین جا</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">ی</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> جغرافیا</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">ی </span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">جهان، اشاره می </span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">كند.انگار نه انگار كه همین ابن سینا</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">ی</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> مورد بحث او در روستایی</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> از شهر بُخارا در همان منطقه زاده و بالیده شد و دیرزمانی</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> در دربار <em><span style="font-family: Tahoma; font-style: normal;">امیران سامانی</span></em></span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> آن جا به سر برد و سپس به اصفهان و همدان رفت.انگار نه انگار كه ابوعبدالله جعفر رودکی</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">، پدر <em><span style="font-family: Tahoma; font-style: normal;">شعر فارسی </span></em></span><em><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-style: normal;">در</span></em><em><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-style: normal; mso-bidi-language: FA;">ی</span></em><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">، در همان سرزمین زاده و بالیده شد و در دربار <em><span style="font-family: Tahoma; font-style: normal;">امیرنصر سامانی</span></em></span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> پذیرفته و ستوده بود و گورگاهش در شهر&nbsp;پنجکنت</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> </span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">تاجیكستان، دیدارگاه هر دوستدار ادب فارسی و فرهنگ ایرانی است.انگار نه انگار كه سیف الدّین </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">فر</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">غانی</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> شاعر بزرگ سده </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">ی</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> هفتم هجر</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">ی</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> در آن سرزمین زاده و بالیده شد و سپس به اصفهان رفت و در ستایش آن شهر یگانه، سرود:<em><span style="font-family: Tahoma; font-style: normal;">"اصفهان نیمی</span></em></span><em><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-style: normal;"> از جهان گفتند /نیمی</span></em><em><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-style: normal;"> از وصف اصفهان گفتند"</span></em><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">و سرانجام در تبریز چشم از جهان پوشید و گورگاهش در آن جاست.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph; mso-outline-level: 3;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">انگار نه انگار كه مردم تاجیكستان پس از فروپاشی حكومت شوروی، تندیس لنین را از میدان مركزی پایتخت كشور خود برداشته و تندیس فردوسی را بر جای آن برافراشتند و در سال ١٣٧٣ <em><span style="font-family: Tahoma; font-style: normal;">جشن هزاره ی </span></em></span><em><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-style: normal; mso-bidi-language: FA;">زاد </span></em><em><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-style: normal;">روز حماسه سرای بزرگ فرهنگ یگانه مان</span></em><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> را با شكوه هرچه تمام تر برگزار کردند.</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">پس اگر تصویرهای بزرگان و نامداران فرهنگ مشتركمان با تاجیكان را بر اسكناس های آن سرزمین می بینیم، با چنان رویكرد فرهنگی كه آنان دارند، امری بدیهی است و نه تنها برای ما جای "شرمساری" نیست كه جای "سرافرازی" و افتخارست. آنان قومی </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">جز ا</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">یرانی نیستند كه ارزشهای فرهنگی ما را دزدیده و به نام خود كرده باشند و ما را دچار نگرانی كنند كه بعدها از كسانی چون ابن سینا، فردوسی، خیام و دیگران، با عنوان تاجیك یاد خواهد شد.این بزرگان،ستاره های درخشان آسمان فرهنگ یگانه و جدایی ناپذیر ما و تاجیكان و در همان حال از شاخص ترین چهره های فرهنگی و دانشی ی جهان و همه ی نوع بشرند.<br>"شرمساری"اگر در كار باشد</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">،</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">در این است كه ما تاجیكان خودی و ایرانی فرهنگ را با آن همه دلبستگی شان</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> </span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">به فرهنگمان،بیگانه</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> </span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">وغریبه بینگاریم و دستشان را به گرمی نفشاریم.</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><em><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-style: normal;">دانشنامه ی ایران</span></em><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">، به منزله ی بزرگترین سند جهان </span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">شمول دانشی و پژوهشی در مورد فرهنگ ایرانی و همه ی شاخه های آن، این پیوستگی میان ما و تاجیكان و افغانان را به دیده</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> منت</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> گرفته و در هر یك از درآمدهایش كه مناسبتی در میان بوده، بخشهای وابسته به تاجیكستان و افغانستان را به منزله ی پاره های جهان ایرانی، همراه با بخش وابسته به ایران نشر</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> </span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">داده است.</span><span style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph; mso-outline-level: 3;" dir="rtl"><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: AZ-CYR;">همانگونه که خراسانی بودن فردوسی بزرگ و شیرازی بودن سعدی و حافظ و لُر بودن باباطاهر و آذری بودن شهریار هیچگونه تضادی با ایرانی بودنشان ندارد تاجیک بودن رودکی و پورسینا و ابوریحان و بسیاری از بزرگان دیگر نیز تضادی با ایرانی بودنشان ندارد.</span></p> text/html 2012-06-14T15:01:15+01:00 maktab-e-irani.mihanblog.com اشرف لک درباره تاجیکستان - جدائی سمرقند و بخارا زخمی که هرگز التیام نمی یابد(قسمت چهارم) http://maktab-e-irani.mihanblog.com/post/213 <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در حالی که ایران و قوم تاجیک همزاد تاریخند ازبکها قومی نوظهور به حساب می آیند!با شروع قرن نهم نفوذ ترکها به حوزه فرهنگ فارسی در آسیای میانه افزایش یافت.ترکها شروع به حرکت به سوی آسیای مرکزی و جنوبی کردند که منطقه تاجیکستان امروزی بود و زیر نفوذ فرهنگ فارسی قرار داشت.بعد از چند نسل بعضی از آنها از چوپانی به راههای دیگر برای گذران زندگی روی آوردند و همین تغییر نحوه زندگی،تماس نزدیک تری بین آنها و فارسی زبان یکجانشین به وجود آورد.از طریق ازدواج نیز تاثیر متقابل فرهنگی بین هردو طرف یعنی هم ترکها و هم فارسی زبانان به وجود آمد.از آمیزش تاجیکها و ترکها،اجداد ازبکها به وجود آمده اند...<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در ابتدای قرن 16ازبکها بخشهای بزرگی از آسیای مرکزی را فتح کردند.اما دولت ازبک بعد از فتح منطقه، نتوانست متحد بماند و تجزیه شد.با شروع قرن نوزدهم،سرزمینهایی که بعدا تاجیکستان کنونی شد بین سه دولت تقسیم شد.ازبکها با مرکزیت بخارا،خانیه (کوکند) با مرکزیت دره فرغانه و پادشاهی افغانستان،این مناطق را تصاحب کردند.این سه برای گرفتن مناطق کلیدی با یکدیگر می جنگیدند.هرچند که این مناطق بین این سه دولت پخش بود ولی حاکمان محلی هم مستقل بودند.<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بعدها که تاجیکستان زیر سلطه شوروی قرار گرفت شهرهای بخارا و سمرقند از جمهوری تاجیکستان جدا شد و هویت ملی قوم تاجیک لطمه ای خورد که هنوز آثار آن باقیست.اجباری شدن ذکر ازبک در شناسنامه تاجیکها،بستن مدارس تاجیکی و منحل کردن گروههای تاجیکی در دانشگاهها،منع انتشار نشریه تاجیکی،استخدام نکردن افراد با شناسنامه تاجیکی و...از جمله اقدامات ازبکها بر ضد تاجیکها پس از این تقسیمات بود.</font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><font color="#000000">همین تابستان گذشته که به طور زمینی از تاجیکستان به ایران می رفتیم و از ازبکستان هم گذشتیم،توفیقی بس بزرگ&nbsp;پیدا کردیم تا این دو شهر بزرگ و باستانی&nbsp;یعنی&nbsp;بخارا و سمرقند را از نزدیک ببینیم.جای همه عاشقان دل سوخته فرهنگ کهن ایران خالی،آنچنان لذتی از دیدن این دو شهر بردیم که هنوز هم از یادآوری خاطره اش غرق در شعف و شادمانی می شویم!</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><font color="#000000">تصاویر زیر مربوط به همین سفر کوتاه ما به شهرهای افسانه ای،این جگرگوشه های دورافتاده از مام خویش،بخارا و سمرقند می باشد.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><img align="baseline" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7408764622/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7.jpg" border="0" hspace="0"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><img align="baseline" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7408765050/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A72.jpg" border="0" hspace="0"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><img width="436" height="281" align="baseline" style="width: 433px; height: 281px;" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7408767846/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF.jpg" border="0" hspace="0"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><img width="432" height="218" align="baseline" style="width: 436px; height: 282px;" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7408766341/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF2.jpg" border="0" hspace="0"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سرانجام در سال 1991وقتی شوروی کمونیستی فروپاشید و کشور تاجیکستان اعلام استقلال کرد همچنان بخارا و سمرقند،ستاره های پرفروغ آسمان تاجیکستان بیرون از مرزهای تاجیکستان ماندند و حقوق مسلم و اولیه مردم نجیب و با فرهنگش زیر پا گذاشته شد،این است که گفته می شود زخم جدائی این دو شهر تمدن بزرگ ایران زمین از مهد واقعی شان التیام پذیر نیست. <o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: inter-ideograph;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اما تاجیکیان عزیز:<o:p></o:p></font></font></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هنر اگر به غارت رفت، بر لب طاقچه که باشد، چه باک. <o:p></o:p></font></font></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><font color="#000000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تصرف ویترین های موزه ها هم هنری است از هنرهای قبیل<span arial?,?sans-serif?;?="">ۀ</span> شیربازان.</font></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> text/html 2012-06-14T03:35:10+01:00 maktab-e-irani.mihanblog.com اشرف لک درباره تاجیکستان - بازارچه ای که پایتخت شد! (قسمت سوم) http://maktab-e-irani.mihanblog.com/post/210 <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>چنارهای بلند، خیابانهای خلوت و هوای پاک و صد البته رود ورزاب در میان کوهها به </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>دو شنبه حالت ییلاقی می دهد.این شهر که تا چند سال پیش خواب آلوده به نظر </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>می رسید، اکنون در حال گسترش است و&nbsp; کو شش می شود تا تاریخ گذشته تاجیکان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>را در آن باز سازی کنند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در گستره شهر دوشنبه که اکنون پایتخت تاجیکستان است، بقایای ساختمان </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>هایی کشف شده که به سده پنج پیش از میلاد بر می گردد، اما در تاریخ مکتوب،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شهر دوشنبه تا همین ٨٠ سال پیش روستایی&nbsp; بود که در سال ١٨٦٨ توسط دولت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تزاری روسیه اداره آن به امیر بخارا محول شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>قبل از آن امارت بخارا مناطق وسیعی را به امپراتوری روسیه باخته بود و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تزار روس در واقع قصد داشت با سپردن اختیار دوشنبه و مناطق مشرف به آن به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>امارت بخارا ضایعه ای را که امیر متحمل شده بود، تا حدی جبران کند.دوشنبه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نامش را مدیون بازار ی است که روزهای دوشنبه برپا می شد و مردم شهر تاریخی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>حصار، مرکز بخارای شرقی، و حوالی آن در دو شنبه بازار داد و ستد می کردند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>روستای دوشنبه قبل از استقرار دولت شوروی برای مدتی کوتاه پایگاه نبرد واپسین امیر بخارا علیه ارتش سرخ بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>امیر سید عالم خان، آخرین امیر بخارا،که تاج و تخت بخارا را از دست </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>داده بود، در ماه اوت سال ١٩٢٠ به روستای دوشنبه پناه برد و شش ماه بعد از </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آن دوشنبه را هم به ارتش روس باخت و به افغانستان فرار کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در درگیری میان ارتش سرخ و نیروی مقاومت که روس ها آن را "باسمچی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>غارتگر"عنوان کردند، بیشتر ساختمان های روستای دوشنبه ویران شد و جمعیت </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آن از ٣١٤٠ تن در سال ١٩٢٠ به ٢٨٣ تن در سال ١٩٢٤ کاهش یافت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>یعنی زمانی که به روستای دوشنبه مقام شهر اعطا شد و پایتخت جمهوری </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان عنوان گرفت، شمار افراد مقیم در آن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>زیر ٣٠٠ تن بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تاجیکان که شهرهای بزرگ خود، سمرقند و بخارا و خجند را از دست داده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بودند، مجبور بودند از یک روستا پایتخت بسازند.هرچند شهر خجند در سال ١٩٢٩</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>همزمان با ارتقای مقام حقوقی تاجیکستان به عنوان جمهوری تمام عیار شوروی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سوسیالیستی، به تاجیک ها پس داده شد، به دلیل میانه خوب ازبک ها با روس ها </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شهرهای بزرگ تاجیک نشین سمرقند و بخارا در ترکیب ازبکستان ماند و سمرقند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>برای مدتی پایتخت ازبکستان بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>پل برن، سفیر پیشین بریتانیا در ازبکستان و تاجیکستان، در کتابش "میلاد </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تاجیکستان"که ماه میلادی گذشته پس از درگذشت نویسنده آن منتشر شد، می </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نویسد که در بدو تشکل جمهوری شوروی سوسیالیستی خود مختار تاجیکستان بر سر </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>پایتخت آن بحث های فراوانی صورت گرفته بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ظاهرا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>این امید همچنان زنده بود که شهر های بزرگ تاجیک نشین ازبکستان تا زمان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>پیدایش مراکز تازه مناسبی در جمهوری شوروی خودمختار تاجیکستان در پرورش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>کادر های تاجیک سهم خواهند داشت.وقتی که رئیس نشست کمیسیون ارضی روز ۲۱</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اوت ۱۹۲۴ این پرسش را مطرح کرد که عمده ترین مرکز تاجیکان چه شهری باید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>باشد، یک نفر با صدای بلند گفت: "دوشنبه". ولی بعدا معلوم شد که پرجمعیت </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ترین محل جمهوری "قره تاغ"است که اکنون یک شهرک دوردست و کم اهمیتی بیش </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نیست.عبدالرحیم حاجی بایف از رهبران کمونیست تاجیک افزود که مرکز فرهنگی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اصلی تاجیکان موقتا شهر سمرقند خواهد بود و مدارس را باید در همان شهر </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ساخت.چون امکان ایجاد بی درنگ مراکز فرهنگی در ترکیب جمهوری خودمختار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تاجیکستان وجود نداشت، شهر های تاجیکی جمهوری ازبکستان باید این وظیفه را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>برای تاجیک ها انجام می دادند. او تایید کرد که بجز چند مسئله باقی مانده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در "اوراتپه "یا "استروشن" که پس از تحدید حدود جمهوری ها حل خواهد شد، دیگر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مشکلی وجود ندارد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>او در پایان گفت، در حالی که سمرقند و بخارا مراکز فرهنگی تاجیکان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خواهند بود، نهاد های دولتی تاجیکستان در قره تاغ مستقر خواهند شد.از </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مدارک موجود نمی توان دریافت که این ایده کی ملغی شد.با توجه به اندازه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>کوچک قریه قره تاغ که امروز می بینیم، سخت است باور کنیم که آن پیشنهاد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اصلا جدی بوده باشد، هرچند نفس طرح آن بیانگر این واقعیت است که آن زمان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> "</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>دوشنبه" چه مرکز محقری بوده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>دوشنبه در دوران شوروی فراتر از محدوده پیشین اش دامن گسترد و کاملا </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>دگرگون شد.در واقع، دوشنبه، به تمام معنا، یک شهر شوروی بود و همه ساختمان </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>های موجود در این شهر در عهد شوروی احداث شده بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خیابان های فراخ، ساختمان های بلند همسان که همانندشان را در مسکو هم </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>می شد دید، نقشه شهرسازی حساب شده و منظم، همه و همه نقش انگشتان شهرسازان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شوروی را داشت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p style="DIRECTION: rtl">ساختمانهائی که در عکس زیر مشاهده می کنید از جمله ساختمانهای بلند همسانی است که به دام های روسی ساز معروف است(دام در زبان روسی به معنی خانه است).ما خودمان در حال حاضر در یکی از همین خانه ها زندگی می کنیم و اوایل که به اینجا آمده بودیم چندین بار درب ورودی ساختمانمان را به خاطر تشابه بسیار زیاد به سختی <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پیدا کردیم</FONT></o:p></SPAN></FONT>!</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=right><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p style="DIRECTION: rtl"></o:p></SPAN></FONT><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><IMG style="WIDTH: 498px; HEIGHT: 351px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7407321284/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86.jpg" width=543 height=370></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شهر های شوروی به اندازه ای شبیه هم بودند که در سال ١٩٧٥"الدار</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ریازانف"، فیلمساز سرشناس روس در این باره یک فیلم هنری ساخت، با نام</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>"</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تمسخر سرنوشت یا عافیت باشید!"</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> "ژنیا" قهرمان فیلم، شب سال نو پس از بزمی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مفصل از فرط می گساری مدهوش به اشتباه سوار هواپیما می شود و از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مسکو به لنین گراد (سن پترزبورگ کنونی) پرواز می کند. به راننده تاکسی در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>فرودگاه نشانی خانه اش در مسکو را می دهد. راننده هم بدون پرس و جوی زیاد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>او را به مقصد می رساند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>یعنی در لنین گراد هم خیابانی مشابه با همان نام وجود داشته و ساختمانش </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>هم با همتای مسکوی اش مو نمی زده و کلیدش هم بدون مشکل قفل در را باز می </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>کند.ماجراهای خنده دار فیلم زمانی آغاز می شود که صاحبخانه واقعی از راه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>می رسد.اما یکی از نکاتی که در این فیلم برجسته شده بود، تشابه ساختمان ها </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و نقشه های شهرسازی در شهرهای مختلف اتحاد شوروی بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ولی حالا که شهرسازان هر یک از پانزده جمهوری شوروی پیشین برای شهرهای </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خود نقشه ترسیم می کنند، تشابه ساختمان ها به طور فزاینده ای کمتر به چشم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>می خورد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در دوشنبه هم ساختمان های تازه ای قد افراخته اند که بیشتر از نقشه های </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>غربی الهام گرفته اند، تا شوروی. و نمای بسیاری از ساختمان های قدیمی مرکز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شهرهم به شدت تغییر کرده است. جاده های مرکز بطور منظم اسفالت می شود و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بوته و درخت های کنار جاده ها هم پیوسته اصلاح و مرتب می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>ساختمانهائی که در زیر مشاهده می کنید کاملا نوظهورند و تقریبا ظرف دو سالی که ما اینجا بودیم بنا شده اند البته نه به دست روسها بلکه توسط پیمانکاران پرتلاش چینی!این بناها که در دوشنبه به ساختمانهای پایتخت معروفند در اصلی ترین خیابان شهر یعنی رودکی و سر چهارراهی به اسم"دام پیچت" واقع شده اند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7407325585/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1.jpg"></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ولی این دگرگونی ها صرفا در مرکز شهر اتفاق می افتد.به عبارتی دقیق تر،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ظرف بیست سال استقلال تنها دو خیابان اصلی پایتخت تاجیکستان (رودکی و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اسماعیل سامانی)که مسیر آمد و شد کارمندان نهاد های دولتی، سازمان های بین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>المللی و سفارتخانه هاست، شاهد تحولاتی از این دست بوده و فراتر از آن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تصویر، متفاوت است:کلبه های کاهگلی، جاده های برهنه و رفوشده، درخت و بوته</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>های خشکیده و ساختمان های رنگ باخته و دود گرفته</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>تصویری که در زیر می بینید نمونه ای از کلبه ها و جاده های روفو شده با کابل های برق و تلفن آویخته و آویزان از گوشه و کنار به طور بی قاعده است.البته این هنوز نمونه نسبتاخوبی از خانه هائی است که به خانه های هولی دار(=؟حولی دار،حیاط دار)در اینجا معروف است و طرفداران&nbsp;خاص خود را&nbsp;دارد.اتفاقا مدرسه ما در همین محدوده واقع شده است ولی با وجود این که تقریبا در مرکز شهر قرار دارد و نه در حاشیه،بافت و شکل شهر و کوچه و خانه ها از زمین تا آسمان با خیابان اصلی شهر که همان رودکی است فرق می کند!</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7407327197/%DA%A9%D9%84%D8%A8%D9%87_%D9%87%D8%A7.jpg" width=483 height=270></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تصویر زیر مربوط به خانه ها و ساختمانهای خیلی قدیمی شهر دوشنبه است که واقعا دود گرفته و فرسوده است و شاید به نظر متروکه بیاید ولی خدا می داند چندین نفر در هر یک اتاق آن سکونت دارند! این&nbsp;خانه در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه&nbsp;و نسبتا در حاشیه شهر واقع است.&nbsp;</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><IMG style="WIDTH: 481px; HEIGHT: 225px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7407337311/%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87.jpg" width=586 height=324></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شهرداری دوشنبه اخیرا نقشه شهرسازی جدیدی را اعلام کرده و می گوید که</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>قصد دارد بجای کلبه ها و ساختمان های قدیمی آسمان خراش های مدرن بسازد. اما</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در حال حاضر ساختمان سازی&nbsp; در مرکز شهر و حواشی مرکز جریان دارد. </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>عکس های زیر مربوط به این ساخت و سازهای جدید در مرکز (خیابان سعدی شیرازی جنب سیرک)و حاشیه(انتهای خیابان باربد) شهر دوشنبه است:</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><IMG style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 262px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7407358381/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2.jpg" width=546 height=297></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><IMG style="WIDTH: 487px; HEIGHT: 280px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7407351505/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87.jpg" width=475 height=294></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>انتقال</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بازار و بازاری ها از مرکز به حاشیه جنوبی پایتخت بر تفاوت میان مرکز و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>جنوب بیش از پیش افزوده است.بدین گونه، شهر دوشنبه که از جوان ترین پایتخت </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>های جهان است، در حال پیمودن مرحله ای دیگر از سیر تکاملی خویش است و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تفاوت عمده آن با دوشنبه قبل از استقلال، همین متفاوت و متنوع بودن ساخت و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بافت آن است.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بد نیست اسامی قدیمی این شهر را نیز بدانیم:</SPAN></FONT></P><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <UL style="MARGIN-TOP: 0cm" type=disc> <LI style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: black; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>"شومان"(به معنای مکانی پرجمعیت و آباد و نیکو )به نقل از"مقدسی"در کتاب"<A title="احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم</SPAN></A>"<o:p></o:p></SPAN> <LI style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: black; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>"دوشنبه قورغان"(قورغان در زبان ترکی به معنی قلعه و حصار است)به نقل از "<A title="محمود ابن ولی (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">محمود ابن ولی</SPAN></A> <A title=بلخ href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">بلخی</SPAN></A>" در کتاب "<A title="بحر الاعراف فی مناکب الخیر (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">بحر الاعراف فی مناکب الخیر</SPAN></A>"<o:p></o:p></SPAN> <LI style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: black; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>"استالین آباد" که این نام در زمان حکومت شوروی سوسیالیستی به سال 1929 بر این شهر نهاده و دوباره در سال 1961 به دوشنبه واگردانده شد.<o:p></o:p></SPAN></LI></UL> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></SPAN></FONT> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000>(برگرفته از "بی بی سی" فارسی با مقداری دخل و تصرف)</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000>ادامه دارد...</FONT></SPAN></P> text/html 2012-06-13T03:10:09+01:00 maktab-e-irani.mihanblog.com اشرف لک درباره تاجیکستان - تقسیمات کشوری در تاجیکستان (قسمت دوم) http://maktab-e-irani.mihanblog.com/post/211 <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بنا بر قانون تقسیمات کشوری،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=تاجیکستان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>تاجیکستان</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>به واحدهای زیر تقسیم شده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <UL type=disc> <LI style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><A title="ولایت خودمختار کوهستان بدخشان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>ولایت خودمختار کوهستان بدخشان</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>به مرکزیت </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=خاروغ href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%BA"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>خاروغ</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"></SPAN> <LI style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><A title="استان سغد" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>ولایت سغد</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>به مرکزیت </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><A title=خجند href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AC%D9%86%D8%AF"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>خجند</SPAN></A></SPAN> <LI style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><A title="استان ختلان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>ولایت ختلان</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>به مرکزیت </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=قرغان‌تپه href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D9%BE%D9%87"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>قُرغان‌تپه</SPAN></A></SPAN> <LI style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><A title="ناحیه‌های تابع جمهوری" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>ناحیه‌های تابع جمهوری</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>که یک واحد اداری را تشکیل می‌دهند و شامل هیچ کدام از ولایت‌ها نیستند و مستقیماً از پایتخت کشور اداره می‌شوند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></LI></UL> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در تاجیکستان هر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ولایت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>(</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>معادل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=استان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>استان</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در تقسیمات کشوری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=ایران href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>ایران</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>)به چندین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ناحیه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>(</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>معادل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=شهرستان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>شهرستان</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در تقسیمات کشوری ایران) و هر ناحیه به چندین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>جماعت دهات</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>(</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>معادل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=دهستان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>دهستان</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در تقسیمات کشوری ایران) و هر جماعت به چندید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ده</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>(</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>معادل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=روستا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>روستا</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در تقسیمات کشوری ایران) تقسیم می‌گردد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در سال۱۳۸۸ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>خورشیدی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تاجیکستان دارای یک ولایت مختار، دو ولایت، ۱۷</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="فهرست شهرهای تاجیکستان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>شهر</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>، </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>۵۸ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ناحیه (از آن جمله ۱۳</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="ناحیه‌های تابع جمهوری" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>ناحیه تابع پایتخت</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>)</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و ۵۴ شهرک بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Tajikistan_districts_numbered.png/450px-Tajikistan_districts_numbered.png"></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>و</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>لایت خودمختار کوهستان بدخشان</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ولایتی است در جنوب شرق</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=تاجیکستان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>تاجیکستان.</SPAN></A>&nbsp;</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>این ولایت از جنوب با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=افغانستان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>افغانستان</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>، از شرق با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=چین href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>چین</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و از شمال با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=قرقیزستان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>قرقیزستان</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>همجوار است. این ولایت دارای مساحت ۶۳۷۱۰ کیلومتر می‌باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مرکز آن شهر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=خاروغ href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%BA"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>خاروغ</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ولایت خودمختار کوهستان بدخشان ۴۴,۵ درصد از مساحت کشور تاجیکستان را در بر می‌گیرد و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="جمهوری چین" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>جمهوری چین</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بر بیشتر خاک این ولایت به عنوان بخشی از استا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA>ن </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=سین‌کیانگ href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>سین‌کیانگ</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ادعا دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Tj4-kaart.png"></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>و</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>لایت سُغد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نام یکی از ولایت‌های کشور</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=تاجیکستان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>تاجیکستان</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>است و مرکز آن شهر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=خجند href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AC%D9%86%D8%AF"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>خُجَند</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>. نام این ولایت از منطقه باستانی سُغد گرفته شده‌است. مساحت این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>استان ۲۶٬۱۰۰ کیلومتر مربع </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>است.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>از </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شهرها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ی دیگر این استان می توان </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><A title="چکالوفسک (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>چکالوفسک</SPAN></A><SPAN lang=AR-SA>،</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=اسفره href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>اسفره</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=استروشن href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>استروشن</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="قیرق‌قوم (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D9%82%D9%88%D9%85&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>قیرق‌قوم</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="کان بادام" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>کان بادام</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=پنج‌کند href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>پنج‌کند</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=تباشر href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>تباشَر</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> را نام برد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Tj1-kaart.png"></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ولایت خَتلان</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>یکی از استان‌های کشور</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=تاجیکستان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>تاجیکستان</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>است و مرکز آن شهر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=قرغان‌تپه href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D9%BE%D9%87"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>قرغان‌تپه</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مساحت این ولایت ۲۴٬۶۰۰ کیلومتر مربع </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>است.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>این استان در جنوب خاور دوشنبه،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>پایتخت تاجیکستان واقع شده‌است و در زمان </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=شوروی href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>شوروی</SPAN></A>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>از محروم‌ترین مناطق تاجیکستان بود. محرومیت منطقه یکی از دلایل بروز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خشونت زیاد در این ولایت در زمان جنگ داخلی پس از استقلال این کشور بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>جناح‌های سیاسی این منطقه به‌ویژه کولابی‌ها در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="جنگ داخلی تاجیکستان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>جنگ‌های داخلی ۱۹۹۲-۱۹۹۳</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>طرف پیروز در کشمکش‌ها بودند و پس از آن امور تاجیکستان بیشتر در دست این جناح است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>منابع مهم آبیاری و برق‌آبی همچون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="رودخانه وخش" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88%D8%AE%D8%B4"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>رودخانه وخش</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="سد نارک" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>سد نارَک</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="سد و نیروگاه سنگ‌توده ۲" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%88_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%DB%B2"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>سد و نیروگاه سنگ‌توده ۲</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="کانال شاه‌راهی وخش" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%88%D8%AE%D8%B4"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>کانال شاه‌راهی وخش</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در این استان واقع شده‌است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>از </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شهرها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ی دیگر این استان می توان به </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><A title=کولاب href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A8"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>کولاب</SPAN></A><SPAN lang=AR-SA>،</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=نارک href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>نارک</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="سربند (تاجیکستان)" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF_%28%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%29"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>سربند</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> اشاره کرد.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Tj3-kaart.png"></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ن</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>احیه‌های تابع جمهوری</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>یک واحد اداری از تقسیمات کشوری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=تاجیکستان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>تاجیکستان</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>را تشکیل می‌دهند که شامل هیچ کدام از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="استان‌های تاجیکستان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>ولایت‌ها</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نیستند و مستقیماً از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="دوشنبه (تاجیکستان)" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87_%28%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%29"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>پایتخت کشور</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اداره می‌شوند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>پایتخت کشور در این تقسیم بندی قرار دارد.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شهرهای تابع جمهور</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ی </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="دوشنبه (تاجیکستان)" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87_%28%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%29"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>دوشنبه </SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=راغون href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>راغون</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title=تورسون‌زاده href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>تورسون‌زاده</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> و </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A title="وحدت (شهر)" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%28%D8%B4%D9%87%D8%B1%29"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>وحدت</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"> <SPAN lang=FA>می باشند.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مساحت این واحد اداری ۲۸٬۴۰۰ کیلومتر مربع است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شهر دوشنبه خود به چهار ناحیه تقسیم می شود:ابن سینا،فردوسی،اسماعیل سامانی،شاه منصور</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Tj2-kaart.png"></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>(برگرفته از "ویکی پدیای فارسی" با کمی دخل و تصرف)</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl>ادامه دارد...</P></SPAN> text/html 2012-06-12T11:05:54+01:00 maktab-e-irani.mihanblog.com اشرف لک درباره تاجیکستان - جغرافیای تاجیکستان در بستر تاریخ (قسمت اول) http://maktab-e-irani.mihanblog.com/post/209 <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>از تاجیکستان در اوایل اقامتمان در اینجا مطالبی نوشتم، در پست هائی که سال 89در آرشیو<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وبلاگ موجود است اما دوست دارم در اواخر اقامتمان دوباره مطالب دیگری را اضافه کنم که شاید برخی اطلاعات آن تکراری و برخی تازه باشد اما سعی خواهم کرد در هر صورت سبک و قالب آن را تغییر دهم.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>جمهوری تاجیکستان در جنوب شرقی آسیای میانه واقع شده است. از غرب و شمال با ازبکستان، از شمال شرقی با قرقیزستان، از شرق با جمهوری خلق چین، و از جنوب با افغانستان همسایه است. جمعیت این کشور (طبق آمار سال 2000) 6200000 نفر&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>(و در حال حاضر یعنی سال 2012 حدود 7.5 میلیون)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> و مساحت آن 143100 کیلومتر مربع است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>(این وسعت جغرافیائی و جمعیتی که در خود جای داده با یک استان کوچک در ایران برابری می کند ولی زود قضاوت نکنید برعکس جفرافیای کوچک تاریخی بزرگ دارد)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>. زبان رسمی آن تاجیکی و پایتخت آن شهر دوشنبه است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>. </SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><IMG style="WIDTH: 489px; HEIGHT: 370px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.gilamard.com/wp-content/uploads/2012/05/Middl-East.jpg" width=487 height=474></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>عصبی فوق‌العاده به رودکی و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>فردوسی و اشعارشان در تاجیکستان وجود دارد تا جایی که</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> بعد از استقلال، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مجسمه لنین را با مجسمه فردوسی عوض کرده‌اند و هر تاجیک دست‌کم چند بیت از اشعار این پارسی‌گوی حماسه‌ساز را از حفظ است.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=AR-SA> </SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=AR-SA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.jadidonline.com/files/userfiles/image/2009/16-06-2009-Tajik_imam_lenin_258-2.jpg" width=418 height=382></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>برای مثال </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مراسمی که به مناسبت بزرگداشت رودکی از تلویزیون پخش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> و ما آن را دیدیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آن قدر با شکوه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>پربار و زیبا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بود که حس تحسین و قدردانی مرا برانگیخت .در این مراسم بازخوانی بوی جوی مولیان و نمایش جذاب این شعر همراه با رقص و آواز ، چشم هر بیننده ای را خیره می کرد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گمان نمی کنم در کشور ما، مجریان امر بتوانند در بزرگداشت شاعران ایران زمین، چنین تاثیر ی را بر بینندگان بر جا ی بگذارند .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>جمهوری تاجیکستان دارای گذشته‌ای پرتلاطم است.در قرن ششم ق.م. این منطقه در قلمرو دولت هخامنشی ایران بود و دویست سال بعد به تصرف یونانیان در آمد.تا قبل از ظهور اسلام، این سرزمین فاقد حکومت مستقل بود و همواره در معرض هجوم اقوام دیگر قرار داشت، حتی پس از غلبه سپاه اسلام و پذیرش آن توسط مردم نیز این منطقه از حکومت مستقلی برخوردار نبود.از سال 1870، به‌تدریج نفوذ سیاسی روس‌ها در این منطقه پدیدار شد و سرانجام در 1900این سرزمین به‌طور کامل تحت سلطه روسیه تزاری قرار گرفت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>پس از انقلاب سوسیالیستی 1917و سرنگونی حکومت تزاری، تاجیکستان نیز تحت تأثیر تحولات سیاسی ناشی از این انقلاب قرار گرفت. در 1918 بخشی از جمهوری خودمختار ترکستان شوروی شد، در 1924 به‌عنوان جمهوری خودمختار تاجیکستان اعلام موجودیت کرد و در 1926 به جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان تبدیل شد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>این جمهوری تا سال 1991یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق بود و سرانجام در همین سال به عنوان جمهوری تاجیکستان اعلام استقلال کرد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> البته به همین راحتی که می نویسم نه...<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>انصافا </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اتحاد جماهیر شوروی، با مرزبندی‌های ملی و تلاش در جهت گسترش سوادآموزی و ترویج کتابخوانی، نقش مؤثری در رونق کتابخانه‌ها و توسعه علم کتابداری در این منطقه داشت. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در هر صورت آشنائی با تاریخچه تاجیکستان، حس غربت را از توریست ها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ی ایرانی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> می گیرد و قلب انسان را آکنده از حسرت می کند.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>حسرت تجربیات تلخ تاریخی که مهمترین آنها تجزیه این سرزمین پر شکوه است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سرزمین شاهان و شاعران بزرگ و سرزمین عشق ها و حماسه ها و دوستی ها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> !</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>(برگرفته از "ویکی پدیای فارسی" با کمی دخل و تصرف)</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=NormalWeb2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #231b0a; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ادامه دارد...<o:p></o:p></SPAN></P>